ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΣΑΠ

ΝΕΑ

Ο ΠΣΑΠ παρακολούθησε, με το Γενικό Γραμματέα του κ. Κ. Πούλιο, την υπόθεση που εκδικάστηκε στις 31.05.2012 στην πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή της F.L. και αφορούσε τον αγώνα ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ.
Από την όλη ακροαματική διαδικασία, αλλά και την πρόχειρη γνώση του υλικού της δικογραφίας διαπιστώθηκε, κατά την άποψη πάντοτε του Συνδέσμου, ότι δεν φαίνεται να υπάρχει εμπλοκή ποδοσφαιριστή ή ποδοσφαιριστών οιασδήποτε από τις δύο ανωτέρω ομάδες.
Με αφορμή και την παρουσία όλων σχεδόν των ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων κατά την εκδίκαση της υπόθεσης και την εκ μέρους τους εκδήλωση αμέριστης συμπαράστασης στους εμπλεκόμενους συναδέλφους τους, αλλά και της έντονης δυσαρέσκειάς τους για την όλη υπόθεση, επιβάλλεται για τον ΠΣΑΠ να εκφράσει, στο παρόν στάδιο και με κάθε σεβασμό στους θεσμούς και στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα, τις έντονες επιφυλάξεις του για τη στοιχειοθέτηση και την έκβαση της υποθέσεως, αλλά και για το σοβαρό και ανεπιθύμητο κίνδυνο να τρωθεί η τιμή, η υπόληψη και το κύρος μελών του, χωρίς πλήρεις και επαρκείς αποδείξεις.
Ο ΠΣΑΠ, επιδεικνύοντας τη δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα, διατηρεί, σε κάθε περίπτωση, τις επιφυλάξεις του, δηλώνει ότι θα παρακολουθεί στενά την υπόθεση και όταν, κατά την κρίση του, παραστεί ανάγκη, θα πράξει ό, τι επιβάλλεται για την προστασία των μελών του.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη