ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο ΠΣΑΠ, στο τέλος μιας ακόμη ποδοσφαιρικής χρονιάς, θεατής στο ίδιο έργο, αντιμετωπίζει μια συστηματική και δυστυχώς εν κρυπτώ εμμονή της Super League για μονομερή αλλαγή των Κανονισμών που ισχύουν (τον ΚΙΜΠ και τα Παραρτήματά του) και ρυθμίζουν τις σχέσεις των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και των ΠΑΕ.

Οι Κανονισμοί αυτοί αποτελούν, από το 2007, αποτέλεσμα συλλογικής διαπραγμάτευσης των κοινωνικών εταίρων (της Super League, της Football League και του ΠΣΑΠ), περιέχονται σε συμφωνία-συλλογική σύμβαση εργασίας, υποβλήθηκαν και επικυρώθηκαν από την ΕΠΟ, σε απόλυτη εναρμόνιση με τα όσα ορίζει η FIFA, με μοναδική αναγκαστική αποδοχή των δεσμευτικών και μόνον διατάξεων των οικείων Κανονισμών της. Σημειωτέον ότι το ανωτέρω status quo αποτελεί προνόμιο λίγων μόνον ποδοσφαιρικά προηγμένων χωρών, στοιχείο που αποτελεί και για την ΕΠΟ θετικό πρόσημο.

Ο ΠΣΑΠ έχει πολλές φορές τοποθετηθεί για την ύπαρξη σε ισχύ Κανονισμών, έχει τονίσει ότι όποια αλλαγή είναι δυνατή μόνον με την τήρηση όλων των ανωτέρω και ότι τυχόν άλλη παρέμβαση σε αυτούς δεν νοείται και αν επιχειρηθεί θα είναι αδικαιολόγητη, αθέμιτη, αυθαίρετη, μη αποδεκτή, θα στερείται κάθε ερείσματος και θα τον ωθήσει να πράξει, ενώπιον εθνικών και διεθνών ποδοσφαιρικών ή/και άλλων αρχών, ό,τι απαιτείται για την άρση τυχόν αρρυθμίας και για τη διαφύλαξη ουσιωδών και αναγνωρισμένων από την ΕΠΟ, τη FIFA και τη FIFPro κεκτημένων του.

Ο ΠΣΑΠ σαφώς και δεν αρνείται τις όποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις των Κανονισμών, ωστόσο αντιτίθεται στον τρόπο που επέρχονται αυτές και στην κατάργηση της διαδικασίας και της τήρησης των θεσμών που και η ίδια η ΕΠΟ έχει αποδεχθεί. Ο ΠΣΑΠ είναι φυσικό να αξιώνει, υπό το πνεύμα αμοιβαίας καλής πίστης και κατανόησης, μια στοιχειώδη εξισορρόπηση αμοιβαίων παραχωρήσεων και μια επιθυμητή αμφιμερή αποδοχή θέσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η όποια σύγκλιση, με εξισορρόπηση ωφελειών και απωλειών.

Αληθές είναι ότι, με την καλόπιστη παραίνεση της ΕΠΟ, επιχειρήθηκε επαφή με τις Λίγκες, δυστυχώς όμως, διαπιστώθηκε το αναμενόμενο, δηλαδή η έλλειψη σύγκλισης. Οι Λίγκες και κυρίως η Super League αποζητούν μονομερείς αλλαγές τέτοιες που ουσιαστικά καταλύουν του Κανονισμούς, κυρίως οδηγούν σε κατάργηση του δικαιώματος του ποδοσφαιριστή να προσφύγει για οφειλές μιας ΠΑΕ και να ζητήσει τη λύση  του συμβολαίου του.

Ο ΠΣΑΠ έχει προ πολλού, εγκαίρως, διάφανα, έντιμα και με απόλυτη ειλικρίνεια αλλά και σοβαρά επιχειρήματα, τοποθετηθεί επί του θέματος και έχει καταστήσει σαφές στην ΕΠΟ ότι υφίστανται σε ισχύ Κανονισμοί, όπως και να μην γίνει δεκτή καμία μονομερής αλλαγή, εκτός εάν τέτοια προκύψει από έγγραφη συμφωνία ΠΣΑΠ και Λιγκών και υποβληθεί προς επικύρωση σε αυτήν. Η Super League επικαλείται το ζοφερό οικονομικό περιβάλλον που μαστίζει τις ΠΑΕ, άρα, για την Super League η πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών, με τις πενιχρές αποδοχές, είναι, αν όχι οι μόνοι, οι κύριοι υπαίτιοι για τη ζοφερότητα….. αυτή. Επειδή κανείς δεν διεκδικεί το αλάθητο αλλά η λογική είναι μονόδρομη και κυρίως όχι μονόφθαλμη, τα όποια συμπεράσματα προφανή…

Σε κάθε περίπτωση, ο ΠΣΑΠ  έχει εμπιστοσύνη στη λογική και στην ευκρισία της ΕΠΟ, είναι όμως πάντοτε σε διαρκή εγρήγορση για να πράξει τα δέοντα.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη