Τα Συνδικάτα των Αθλητών & Αθλητριών είναι αναπόσπαστο μέρος του αθλητικού κινήματος

FIFPROΝΕΑ

«Οι αθλητικές δραστηριότητες υπόκεινται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία» τόνισαν στην κοινή τους δήλωση όλοι οι συμμετέχοντες στο Φόρουμ των Ευρωπαίων αθλητών και αθλητριών, που έγινε την Δευτέρα στις Βρυξέλλες, με κοινή οργάνωση των ETUC, UNI Europa, EU Athletes και FIFPro Division Europe που μαζί εκπροσωπούν περισσότερους από 40.000 αθλητές/αθλήτριες στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στο Φόρουμ, η έκφραση «ιδιαιτερότητα του αθλητισμού» μπορεί μόνο να χρησιμοποιηθεί για να απευθύνει συγκεκριμένες αξιώσεις σε θέματα του αθλητισμού αλλά θα χρησιμοποιείται σε περιορισμένο βαθμό όπως έχει ήδη αποφασιστεί από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο. Έτσι ώστε οι αθλητικές οργανώσεις να μην μπορούν να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους έναντι της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της Εθνικής νομοθεσίας.

Το μανιφέστο του Φόρουμ έχει ως εξής: «Αναγνωρίζουμε μόνο το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα του αθλητισμού. Κινήσεις για την προώθηση της “ιδιαίτερης φύσης” του αθλητισμού δεν πρέπει να καταπατούν τις υπάρχουσες νομολογίες που αποφάσισαν τα Ευρωπαϊκά δικαστήρια, τα οποία έλαβαν υπόψη τους την “ιδιαίτερη φύση” του όπως ισχύει σε κάθε επαγγελματικό τομέα».

«Η πρόσβαση των αθλητών/αθλητριών στα εθνικά πολιτικά δικαστήρια και στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο παραμένει ως δικαίωμα των αθλητών/αθλητριών. Όποιες κινήσεις για την ενδυνάμωση ή εδραίωση δικαστικών μηχανισμών στον αθλητισμό, πάντα θα διασφαλίζουν ότι δεν θα υπονομεύουν τα δικαιώματα των αθλητών/αθλητριών ως πολίτες και ως εργαζόμενους, εάν αποφασίσουν να προσφύγουν ενώπιον εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Εάν λειτουργεί επιτροπή επίλυσης στον αθλητισμό τότε η ισομερής εκπροσώπηση είναι δεδομένη και θεμελιώδης αρχή για να λειτουργήσει».

«Όταν ο αθλητισμός αποτελεί οικονομική δραστηριότητα, τα δικαιώματα των αθλητών/αθλητριών ως πολίτες και ως εργαζόμενοι πρέπει πάντα να γίνονται σεβαστά».

«Ειδικά στο δικαίωμα των αθλητών/αθλητριών να οργανώνονται συλλογικά και να συμμετέχουν σε κοινωνικό διάλογο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό θα πρέπει να γίνεται σεβαστό αλλά και να υποστηρίζεται».

«Τα συνδικαλιστικά όργανα των αθλητών/αθλητριών και οι ομοσπονδίες είναι τα θεμελιώδη μέρη του «αθλητικού κινήματος», δήλωσαν τα συνδικάτα. «Απορρίπτουμε κάθε είδους αποκλειστικού διμερούς διαλόγου μεταξύ του Ολυμπιακού και Αθλητικού κινήματος με τα Κοινοτικά ιδρύματα. Η Ε. Επιτροπή πρέπει να προωθεί την ανάμιξη των συνδικάτων των αθλητών/αθλητριών και την εκπροσώπηση τους σε διάφορους διαλόγους για τον αθλητισμό».

«Η έννοια της «ιδιομορφίας του αθλητισμού» όπως έχει τεθεί από το Αθλητικό κίνημα στην επίσημη ανακοίνωση θέσεων τον Ιανουάριο 2010, αποτελεί την διάβρωση των δικαιωμάτων των αθλητών και των αθλητριών. Όποια εφαρμογή της έννοιας αυτή θα γίνεται μόνο με απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου ή με διαβουλεύσεις και την έγκριση των αντιπροσωπευτικών οργάνων των αθλητών/αθλητριών μέσω του Κοινωνικού διαλόγου».

Οι συμμετέχοντες το Φόρουμ επίσης συζήτησαν τα παρακάτω θέματα: Κοινωνικό Διάλογο, Δομημένο Διάλογο, Κανόνες μεταγραφής, ντόπινγκ, στοίχημα, διαφθορά στον αθλητισμό, επιμόρφωση για δεύτερη σταδιοδρομία, πνευματική ιδιοκτησία και δικαιώματα εικόνας.

Οι συμμετέχοντες του Φόρουμ έβγαλαν τα εξής συμπεράσματα:

*Η αθλητική δραστηριότητα πρέπει να παραμείνει εντός της κυριότητας του Κοινοτικού και Εθνικού δικαίου. Όποιες κινήσεις για την προώθηση της έννοιας «ιδιαιτερότητα του αθλητισμού» δεν θα υπονομεύουν τα δικαιώματα των αθλητών/αθλητριών ως πολίτες και ως εργαζόμενοι. Είναι θεμελιώδες το δικαίωμα των αθλητών/αθλητριών να έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στα εθνικά αλλά και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για την διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

*Ο Κοινωνικός διάλογος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να προωθείται ενεργά από την Ε. Επιτροπή στις αθλητικές ομοσπονδίες και στις ομάδες ως ο ορθός τρόπος προστασίας της «ιδιόμορφης φύσης» του αθλητισμού έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα  και συμφέροντα των αθλητών/αθλητριών.

*Δεσμευόμαστε για συνεχή διάλογο με την Ε. Επιτροπή, το Ε. Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο σε τομείς αθλητικής πολιτικής. Είναι μείζονος σημασίας οι αθλητές/αθλήτριες και τα συνδικάτα τους να αναγνωριστούν ως θεμελιώδη μέρος του αθλητικού κινήματος.

Sportspeoples unions essential in sport movement

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη