“Να γιατί απεργούμε και αρνούμαστε να αγωνισθούμε” Αποκαλύψεις από τους Ισπανούς ποδοσφαιριστές

FIFPROΝΕΑ

Ο Σύνδεσμος των Ισπανών Ποδοσφαιριστών (AFE) έδωσε στη δημοσιότητα, με ανακοίνωση του, όλα τα στοιχεία και επιμέρους σημεία που δυσκολεύουν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συνδέσμου και της επαγγελματικής ένωσης LFP και εξηγούν γιατί πάρθηκε η απόφαση για απεργία.

“Χρειαζόμαστε να ανατρέξουμε στον Απρίλιο του 2010, όπου η ανακοινωθείσα απεργία είχε ματαιωθεί. Μία από τις δεσμεύσεις, από τη μεριά της LFP ήταν η καθιέρωση εγγυητικού ταμείου για ποδοσφαιριστές των οποίων οι ομάδες τους ήταν σε κατάσταση πτώχευσης. Η αναφερόμενη τροποποίηση δεν προστέθηκε τον Απρίλιο ούτε έως τον Σεπτέμβριο, όπως είχε ειπωθεί.

Επίσης παραβίασαν όρο από την συμφωνία μας, ειδικά, αυτόν που αφορά την άδεια διακοπών των ποδοσφαιριστών, με τον ορισμό επισήμων αναμετρήσεων κατά την διάρκεια των επίσημων διακοπών των ποδοσφαιριστών που ορίζεται στο άρθρο 11 της ΣΣΕ.

Τον Ιανουάριο του 2011, παρέκκλιναν από την ΣΣΕ που έληξε στις 31 Μαΐου του παρόντος έτους και απέφυγαν τη συνέχιση της ΣΣΕ για άλλα τρία έτη. Στις συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Μάϊο, έτσι ώστε να είναι εφικτή η εφαρμογή μίας νέας ΣΣΕ με ικανοποιητικούς όρους, εφόσον δεν υπήρχε σε ισχύ η ΣΣΕ, εμείς στον AFE, δρώντας σύμφωνα με τις επιθυμίες των μελών μας, έχοντας την απεριόριστη υποστήριξή τους, επιθυμούμε να εξηγήσουμε τους λόγους που τους οδηγούν στις απεργιακές κινητοποιήσεις:

Το ΔΣ του AFE, μετά το συμβούλιο της Δευτέρας 8 Αυγούστου, αναλύοντας την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με σκοπό την υπογραφή της νέας ΣΣΕ, επιθυμεί να σχολιάσει την σύντομη ανακοίνωση που έγινε από την LFP για «οι εφαρμοσταίοι κανονισμοί που αφορούν τα χρήματα που χρωστούνται στους ποδοσφαιριστές οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση εργασίας με τις ομάδες και που είναι σε κατάσταση πτώχευσης» θέλουμε να σχολιάσουμε το εξής:

1. Επιθυμούμε να εκφράσουμε την έκπληξή μας και την έντονη ανησυχία μας, για τη συμφωνία που επετεύχθη μονομερώς από την επαγγελματική ένωση, σε θέμα μείζονος σημασίας, όπως η εγγύηση. Αυτό το ζήτημα δεν έχει καμμία σχέση με όσα ήταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και αποτελεί σοβαρή παραβίαση των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή της ΣΣΕ.

2. Η παραπάνω αναφερόμενη ΣΣΕ σταματά να είναι ενεργή από τον Σεπτέμβριο του 2011 βάσει της τελικής διάταξης της προηγούμενης ΣΣΕ, συμπεριλαμβανόμενων και άλλων στοιχείων, όπως μία τροποποίηση στην παρούσα διάταξη για τις διαδικασίες πτώχευσης (εδάφιο 22/2003), που ισχύει από την 9η Ιουλίου, σύμφωνα με το κείμενο που ισχύει από τις 29 Ιουλίου 2011. Η αναφερόμενη τροποποίηση έχει ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο και η επαγγελματική ένωση LFP γνώριζε πολύ καλά αυτή την διαδικασία.

3. Επιθυμούμε να καταγγείλουμε την μονομερή συμφωνία ως παντελώς ανεπαρκή σε σχέση με την παλαιά ΣΣΕ, ειδικά στο θέμα της εγγύησης, κυρίως όταν τα σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα των ομάδων έχουν αυξηθεί για την σεζόν 2010/11,και ο αριθμός των ομάδων σε κακή οικονομική κατάσταση επίσης έχει αυξηθεί ραγδαία, με προφανείς αρνητικές επιπτώσεις σε ότι αφορά την ποιότητα ζωής και εργασίας των μελών μας. Αυτό είναι βασικό μέρος των διαπραγματεύσεων.

4. Επιθυμούμε να ανακοινώσουμε, ότι παρά τις διατάξεις και παροχές της προηγούμενης ΣΣΕ, η ΣΣΕ που συμφωνήθηκε από την LFP και τις ομάδες μέλη της:

Α) αποκλείει την πλήρη κάλυψη των χρημάτων που χρωστούνται στους ποδοσφαιριστές, όταν η ομάδα είναι σε κατάσταση «ειδικής εκκαθάρισης».

Β) αποκλείει την πληρωμή των οφειλών στους ποδοσφαιριστές ειδικά όταν η πλειονότητα των εσόδων τους είναι από τα δικαιώματα εικόνας και πνευματικά δικαιώματα των ποδοσφαιριστών.

Γ) επίσης η επαγγελματική ένωση όρισε ανώτατα ποσά αποζημίωσης ως εγγύηση, ανά ομάδα και ανά εθνική κατηγορία για την σεζόν 2010/11, ποσά που είναι ανεπαρκή όσον αφορά τα πραγματικά ποσά που οφείλονται στους ποδοσφαιριστές.

Δ) η ανεπάρκεια αποτυπώνεται σε δυσμενείς όρους με την ίδρυση του αποκαλούμενου «γενικού πλαφόν» ανά σεζόν (ποσό ανερχόμενο στα 10 εκατομμύρια ευρώ), πλαφόν που δεν ανταποκρίνεται πουθενά. Και σε αυτό είμαστε αντίθετοι, διότι δεν καλύπτονται στο ελάχιστο οι οφειλές της περασμένης σεζόν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, παραμένουν οι ομάδες οικονομικά υπόχρεες και με μελλοντικές οφειλές να εκκρεμούν.

Ε) την κατάργηση των τραπεζικών εγγυήσεων.

ΣΤ) η συμφωνία που επετεύχθη από την LFP καθίσταται αναποτελεσματική εάν και εφόσον οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση λάβει χώρα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή με άμεση ή έμμεση επίδραση στο γεγονός της μείωσης των εσόδων της LFP. Με αυτόν τον τρόπο θα προκύψει τροποποίηση στην παρούσα οικονομική αφερεγγυότητα και στις διαδικασίες του βάσει Διατάξεως.

Ζ) οι υποχρεώσεις της LFP, θα μειωθούν και το ποσό του ταμείου μειώνεται αλλά όχι σε ποσοστό μεγαλύτερο της τάξεως του 5% από το εισπραχθέν ποσό για την σεζόν 2010/11.

Παρά τα παραπάνω αναφερόμενα, η LFP συμφώνησε, όπου δεν υπήρχε ομοφωνία στην διάρκεια των συναντήσεων, μόνο για το θέμα του εγγυητικού ταμείου, που υλοποιείται με την παρουσία της επιτροπής διαπραγματεύσεων και διήρκεσε πάνω από 2 μήνες. Επιπρόσθετα, μία σειρά θεμάτων συζητήθηκαν και θέματα μείζονος σημασίας για τον AFE, απερρίφθησαν. Τα θέματα, συνοπτικά, ήταν τα εξής:

– Ένας ποδοσφαιριστής που του όφειλαν κατ’ ελάχιστον τρείς μήνες πληρωμών, ή μία δόση εάν και εφόσον δεν ήταν δυνατή η συμφωνία μεταξύ των δύο μερών εντός 10 ημερών, είχε το δικαίωμα να λύσει μονομερώς την σύμβασή του. Παραμένει, όμως, η υποχρέωση της ομάδας για την πλήρη εξόφληση του χρέους της καθώς και η υποχρέωση της να καλύψει κάθε μελλοντική αποζημίωση από το υπόλοιπο του συμβολαίου του. Ο ποδοσφαιριστής θα είχε το δικαίωμα να υπογράψει νέο συμβόλαιο με άλλη ομάδα, μόνο αν αυτό συνέβαινε 10 ημέρες πρίν το τέλος του πρωταθλήματος.

– Για την αποζημίωση προϋπηρεσίας στην παροχή υπηρεσιών: έγιναν τροποποιήσεις στα ποσά που λάμβαναν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έπαιζαν το ελάχιστο 6 σεζόν και στο μέγιστο 9 σεζόν για την ίδια ομάδα. Αυτή η διάταξη διεγράφη.

– Δικαίωμα προπόνησης: μπήκε το όριο της ηλικίας που έχουν οριστεί από την ΦΙΦΑ, δηλαδή 23 ετών. Η LFP έχει συμφωνήσει προφορικά.

– Εγγυημένες ελάχιστες αποδοχές: οι προθέσεις της LFP είναι να τις μειώσει ακόμα περισσότερο.

– Άδεια Χριστουγέννων: Η LFP δημιούργησε την προϋπόθεση να παίζονται παιχνίδια και κατά την διάρκεια των εορτών, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τους ποδοσφαιριστές. Επιπρόσθετα, έχει προταθεί ότι οι ημέρες που θα είναι οι παίκτες με την Εθνική τους ομάδα, θα αφαιρούνται από τις ημέρες αδείας τους.

– Πνευματικά και δικαιώματα εικόνας: η LFP προτίθεται να δώσει τη δυνατότητα στις ομάδες να παίρνουν υποχρεωτικά αυτά τα δικαιώματα των ποδοσφαιριστών. Ο AFE είναι κατηγορηματικός σε αυτό.

– Κοινωνικό ταμείο: η LFP κάνει μεγάλη και αποδοτική χρήση των δικαιωμάτων εικόνας των ποδοσφαιριστών, στην τηλεόραση, σε διαφημίσεις και αλλού και από εκεί, ένα ποσό προορίζοταν για τον AFE και δινόταν ως υποτροφία σε νέους για να σπουδάσουν ή σε αναξιοπαθούντες ποδοσφαιριστές, σε νομική υποστήριξη, σε δημιουργία ομάδας ανέργων ποδοσφαιριστών, σε υλοποίηση φιλικών αναμετρήσεων και σε άλλες δράσεις. Η LFP θέλει να σταματήσει αυτές τις πληρωμές.

Με λίγα λόγια, οι προθέσεις της επαγγελματικής ένωσης LFP είναι να υπογράψει μία περιορισμένη ΣΣΕ σε χρονική περίοδο που οι οικονομικές δυσκολίες είναι αναρίθμητες με ομάδες να χρωστούν και ποδοσφαιριστές να μην έχουν την στοιχειώδη εγγύηση πληρωμών. Με αυτόν τον τρόπο, πάμε σε διαδικασία με ημίμετρα αντί να υπάρχει στο μέλλον μία στέρεη και αποτελεσματική βάση για την ορθή οικονομική διαχείριση των ομάδων.

Το αποτέλεσμα για την παρούσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή της νέας ΣΣΕ, είναι ότι ο AFE, με την απόλυτη υποστήριξη όλων των ποδοσφαιριστών της πρώτης και δεύτερης κατηγορίας καλούν σε ΑΠΕΡΓΙΑ και δεν παίζουν στις αγωνιστικές των 19 & 20 Αυγούστου και τις αγωνιστικές των 26 & 29 Αυγούστου.

Ελπίζουμε ότι με αυτό το ύστατο μέτρο που αποτελεί αδιαμφισβήτητο δικαίωμα των ποδοσφαιριστών, θα συμφωνηθεί και θα υπογραφεί μία ΔΙΚΑΙΗ ΣΣΕ που θα θεμελιώσει ένα νέο τρόπο διοικήσεως του ποδοσφαίρου, χωρίς χρέη και απλήρωτους ποδοσφαιριστές και με ομάδες που είναι οικονομικά σταθερές να συμμετέχουν στο πρωτάθλημά μας.

Υπογραφή
JESÚS DÍAZ PERAMOS

Αντιπρόεδρος του AFE

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη