Η FIFPro ζητά αλλαγές στο θέμα των αντιφατικών διαδικασιών & αποφάσεων του CAS

FIFPROΝΕΑ

Έντονος προβληματισμός εκφράζεται από την πλευρά της FIFPro για τις πρακτικές για την λήψη αποφάσεων του CAS. Το παγκόσμιο συνδικάτο ποδοσφαιριστών ζητά από όλη την οικογένεια του ποδοσφαίρου να λάβει δράση ειδικά στα θέματα διαδικασίας και λήψης αποφάσεων του CAS.

Το CAS είναι το όργανο εφέσεων για τις αποφάσεις της FIFA DRC. Τα πρώτα έτη μετά την ίδρυση της DRC το 2001, οι περισσότερες αποφάσεις της FIFA DRC επιβεβαιώνονταν από το CAS. Αντιθέτως με το παρελθόν και ειδικά μετά την απόφαση «Webster» το 2008 – η FIFPro έχει παρατηρήσει μία διαφορετική προσέγγυση από το CAS. Πολλές σημαντικές αποφάσεις αποκλίνουν από τις αποφάσεις της FIFA DRC. Η πλειονότητα των αποφάσεων δεν είναι υπέρ των ποδοσφαιριστών, όπως για παράδειγμα στην υπόθεση «Matuzalem» και στην υπόθεση «El Hadary».

Το CAS δεν είναι υποκείμενο όποιου δημοκρατικού ελέγχου και είναι ένα διαρκές θέμα συζήτησης στο ποδόσφαιρο.

Η FIFPro έχει τους εξής προβληματισμούς στα ακόλουθα θέματα:

*   Την επιλογή των διαιτητών: η διαδικασία του διορισμού των διαιτητών του CAS δεν έχει διαφάνεια. Δεν υπάρχει ισομερής εκπροσώπηση και γι’ αυτό αντιτίθεται με τις αρχές της FIFA για αξιοπρεπή διαιτησία.

*   Ο διορισμός του προέδρου: δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι διαιτητές και πρόεδροι. Οι εμπειρογνώμονες γνωρίζουν από την στιγμή που διορίζεται ο πρόεδρος του, ποιά θα είναι η απόφαση.

*   Η εφαρμογή των κανονισμών/νόμων: Ο στόχος της FIFA DRC είναι να βγαίνουν αποφάσεις εντός του πλαισίου των κανονισμών της και της Κοινοτικής νομοθεσίας. Αλλά το CAS δεν τα λαμβάνει αυτά υπόψη του. Το CAS έχει αποφασίσει πάμπολες φορές με αποφάσεις που αποκλίνουν από την Κοινοτική νομοθεσία αλλά και σε σχέση με τους κανονισμούς και τις νομολογίες της  FIFA.

*   De novo επιχειρήματα: το CAS αποδέχεται νέα επιχειρήματα που κατατίθενται από τις ομάδες κατά την διάρκεια της έφεσης. Για την FIFPro αυτό το σύστημα δεν είναι αποδεκτό καθώς τα διάδικα μέρη παρουσιάζουν επιχειρήματα ενώπιον του CAS ενώ θα μπορούσαν να τα έχουν παρουσιάσει στην πρωτοβάθμια διαδικασία.

Γι’ αυτούς τους λόγους η FIFPro αναφέρει τα κάτωθι στην επίσημη ανακοίνωσή της:

Η FIFPro καλεί τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, τους οργανισμούς των εργοδοτών και τους οργανισμούς των εργαζομένων στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και την FIFA να διασφαλίσουν ότι αυτές οι θεμελιώδεις αρχές όπως συμφωνήθηκαν από όλους τους εταίρους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα εφαρμόζονται και στις διαδικασίες του Διαιτητικού δικαστηρίου  (CAS/TAS).

Ειδικά, η FIFPro αναφέρεται στα ακόλουθα μέτρα:

1.  Την διασφάλιση συστήματος που εγγυάται ισομερή εκπροσώπηση των διαιτητών, οι οποίοι θα είναι γνώστες του ποδοσφαιρικού συστήματος. Σε ένα τέτοιο σύστημα οι οργανισμοί των εργοδοτών και οι οργανισμοί των εργαζομένων θα έχουν το δικαίωμα να ορίζουν τους διαιτητές επιλογής τους έτσι ώστε να υπάρχει κατάλογος με ισάριθμους διαιτητές από τα δύο μέρη.

2.  Να παράσχουν μία δημοκρατική διαδικασία για την επιλογή του προέδρου του πάνελ σε υποθέσεις όπου εκδικάζονται ποδοσφαιρικά θέματα βάσει διαφάνειας χωρίς την επιρροή της διοίκησης του CAS.

3.  Την διασφάλιση και προστασία των ποδοσφαιρικών υποθέσεων που έχουν διεθνή διάσταση, ώστε να είναι σαφές ότι μόνο οι κανονισμοί της FIFA ισχύουν. Προκειμένου να μην είναι δυνατόν να υπάρξει απόκλιση  από τις θεμελιώδεις αρχές της τήρησης συμβολαίων.

4.  Να ληφθούν ειδικά μέτρα έτσι ώστε να αποτρέπονται οι ομάδες να καταθέτουν νέα επιχειρήματα ή αποδείξεις στην έφεση ενώ θα μπορούσαν να τα έχουν καταθέσει και γνωστοποιήσει στο πρωτοβάθμιο όργανο.

FIFPro demands action against controversial CAS

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη