Η FIFPro προτείνει τροποποιήσεις στο σύστημα Whereabouts

FIFPROΝΕΑ

Σειρά προτάσεων απέστειλε η FIFPro για την τροποποίηση του συστήματος Whereabouts του WADA – Παγκόσμιο Οργανισμό αντι-ντόπινγκ.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός ποδοσφαιριστών θεωρεί ότι το παρών σύστημα είναι παράδειγμα ανισότητας καθώς στην πραγματικότητα υπάρχουν διαφορετικοί κώδικες μεταξύ των χωρών που το εφαρμόζουν.
Πρόσφατα, η FIFPro διεξήγαγε έρευνα στο θέμα της εφαρμογής του συστήματος Whereabouts στις χώρες μέλη της. Βασιζόμενη σε αυτή την έρευνα, η FIFPro έφθασε στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή του συστήματος Whereabouts στο ποδόσφαιρο είναι ατελής.
Και αυτό συμβαίνει επειδή ο κάθε εθνικός οργανισμός αντι-ντόπινγκ έχει την ελευθερία να καθορίσει τα κριτήριά του για τους αθλητές που θα συμπεριλαμβάνονται στα ατομικά Whereabouts, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα ακαθόριστο σύστημα, που διαταράσσει την αρμονία και ομοιομορφία και ενθαρρύνει την ανισότητα.
Τα κριτήρια διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, κάποια είναι ασαφή και διαπραγματεύσιμα. Μία χώρα επιλέγει μόνο ποδοσφαιριστές από την Εθνική τους ομάδα, ενώ άλλη χώρα επιλέγει παίκτες από τις κορυφαίες εθνικές κατηγορίες. Στην Ολλανδία, στην Νορβηγία και στην Ελλάδα κανένας ποδοσφαιριστής δεν έχει επιλεγεί να συμμετέχει στα ατομικά Whereabouts. Στην Ιταλία (5) και Σουηδία (7) μόνο μία χούφτα παίκτες έχουν επιλεχθεί. Αλλά στην Ιρλανδία και Ελβετία η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική: 500 ποδοσφαιριστές στην Ελβετία και 700 ποδοσφαιριστές στην Ιρλανδία είναι στο σύστημα των ατομικών Whereabouts. Το πιο αξιοσημείωτο είναι αυτό που συμβαίνει στην Γαλλία, όπου ετησίως επιλέγονται ποδοσφαιριστές με κλήρωση, κάθε σεζόν πριν την έναρξη της και είναι ένας παίκτης ανά ομάδα. Δεύτερον, είναι σαφές ότι τα κριτήρια που αφορούν τις πληροφορίες οι οποίες πρέπει να κατατίθενται, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Σε μία χώρα, η ομάδα αποστέλλει πληροφορίες για τις δραστηριότητές της, ενώ σε άλλες χώρες οι παίκτες πρέπει να αποστέλλουν πληροφορίες για μία ώρα κάθε ημέρα, με  τις δραστηριότητες  τους. Αυτή η μία ώρα είναι όλη η χρονική διάρκεια που ο παίκτης θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για έλεγχο ντόπινγκ.
Το αποτέλεσμα είναι ότι ο παίκτης είναι αναγκασμένος να ανεχθεί παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής. Τέλος, φαίνεται ότι σε κάποιες χώρες οι ποδοσφαιριστές πρέπει να αποστέλλουν οι ίδιοι την ενημέρωση για τις δραστηριότητές τους, ενώ σε άλλες χώρες η ομάδα πρέπει να αποστέλλει αυτές τις πληροφορίες.
Όσον αφορά την τελευταία δυνατότητα, ο ποδοσφαιριστής είναι πάντα υπαίτιος και υπεύθυνος εάν δοθεί λάθος πληροφορία.
Όλα αυτά τα θέματα, βάσει νόμου, δημιουργούν συνθήκες ανισότητας. Γιατί πρέπει ένας παίκτης να εφαρμόζει το σύστημα των ατομικών Whereabouts όταν άλλος παίκτης σε άλλη χώρα δεν έχει αυτό το σύστημα;
Γιατί είναι αρκετό για έναν παίκτη να πληροφορεί για τις δραστηριότητες της ομάδας του ενώ ένας άλλος παίκτης πρέπει να πληροφορεί για τις ατομικές του δραστηριότητες και να είναι διαθέσιμος 1 ώρα την ημέρα για έλεγχο ακόμα και στο σπίτι του;
Ο WADA θέλει οι κανονισμοί να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί αυτό τώρα. Αλλά, η ομοιόμορφη εφαρμογή του συστήματος είναι θεμελιώδης για το ποδόσφαιρο.
Για να είναι εφικτή η ομοιόμορφη εφαρμογή του, η FIFPro προτείνει τις εξής αλλαγές του παρόντος συστήματος.
Το σύστημα Whereabouts πρέπει να περιοριστεί μόνο στις δραστηριότητες προπόνησης. Είναι επαρκές για να περιορίσει οποιαδήποτε πιθανότητα φαρμακοδιέγερσης. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει επαρκής χρόνος και διαθεσιμότητα 5 φορές την εβδομάδα, χωρίς να παραβιάζεται ο ιδιωτικός βίος. Για την ενημέρωση για τις δραστηριότητες, δεν πρέπει να είναι υπεύθυνος ατομικά ο κάθε ποδοσφαιριστής αλλά η ομάδα, έτσι ώστε το βάρος της παροχής σωστών πληροφοριών να είναι ευθύνη της ομάδας καθώς εκείνη θα είναι υπόλογη εάν της διαφύγει να παράσχει πληροφορίες για κάποια αλλαγή δραστηριοτήτων της.

FIFPro proposes changes to Whereabouts system

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη