Οι FIFPro και UEFA θα αντιμετωπίσουν από κοινού τα προβλήματα που αναφέρθηκαν στη Μαύρη Βίβλο

FIFPROΝΕΑ

Την Πέμπτη 22 Μαρτίου, FIFPro και UEFA υπέγραψαν ανανεωμένο Μνημόνιο Συνεργασίας. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και συμφωνίες στις οποίες και τα δύο μέρη θα συνεργασθούν για την επίλυση προβλημάτων, όπως αυτών που αναφέρονται στη Μαύρη Βίβλο της Ανατολικής Ευρώπης.
Τα επόμενα τρία χρόνια η FIFPro Division Europe και η UEFA θα συνεργασθούν στενά για να αντιμετωπίσουν μαζί το θέμα μη πληρωμής των ποδοσφαιριστών και να υπάρξουν εγγυήσεις ότι τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών θα τηρούνται ευλαβικά από τις ομάδες.
Φυσικά. μαζί θα βρουν λύσεις και δράσεις για την αντιμετώπιση των στημένων παιχνιδιών, την βία κατά των ποδοσφαιριστών, τον ρατσισμό και τις φυλετικές και άλλες διακρίσεις.
Τα θέματα που έχουν προσδιοριστεί για συζητήσεις και εύρεση λύσεων για την περίοδο 2012-2015 είναι:
Επιτάχυνση στην καταπολέμηση των στημένων παιχνιδιών: Κοινή πολιτική και αντιμετώπιση στην καταπολέμηση του προβλήματος, με την προϋπόθεση ότι πρέπει και οι υπόλοιποι εταίροι να δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής. Εστίαση ειδικά στα μέτρα πρόληψης όπως επιμόρφωση των παικτών, αξιωματούχων, προπονητών και διαιτητών.
Συνεργασία στο σύστημα αδειοδότησης και financial fair play: Εκτενής συνεργασία στο σύστημα αδειοδότησης και στο financial fair play, όπως είναι η ανταλλαγή πληροφοριών σε ληξιπρόθεσμες πληρωμές, διπλά συμβόλαια και αδιαφανείς πρακτικές των ομάδων.
Περαιτέρω συνεργασία στον Κοινωνικό Διάλογο: Κοινές προσπάθειες για την εφαρμογή της Κλαδικής συμφωνίας «Συμβόλαιο με ελάχιστες προδιαγραφές» στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο εντός της ΕΕ και στις υπόλοιπες χώρες μέλη της UEFA.
Προώθηση των Εθνικών ομάδων: Με από κοινού προσπάθεια για την προβολή και ενδυνάμωση των αξιών και εικόνας των εθνικών ομάδων.
Από κοινού αντιμετώπιση όποιας μορφής διακρίσεων και βίας: Περαιτέρω συνεργασία ειδικά στις εκστρατείες κατά της βίας, ρατσισμού και άλλων μορφών διακρίσεων. Μελέτη για πιθανή ενοποίηση των εκστρατειών και των δύο οργανισμών υπό το πνεύμα της πραγματικής κοινής θέλησης.
Βοήθεια στην επανένταξη των ανέργων ποδοσφαιριστών: Συνεργασία στην προώθηση και υποστήριξη για τα τουρνουά ελευθέρων ποδοσφαιριστών. Μελέτη για πιθανή περαιτέρω συνεργασία και σε άλλους τομείς των τουρνουά και προπόνηση των ελευθέρων ποδοσφαιριστών.
Προώθηση της δεύτερης σταδιοδρομίας των ποδοσφαιριστών: Ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων σε θέματα e-learning, λύσεις και επιμόρφωση των ποδοσφαιριστών. Έρευνα περαιτέρω δυνατοτήτων για την προώθηση της δεύτερης σταδιοδρομίας, ειδικά στο ήδη υπάρχον πρόγραμμα  «FIFPro Online Academy» και άλλες πρωτοβουλίες που θα προωθούν αυτό το έργο.

FIFPro and UEFA jointly tackle Black Book problems

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη