Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μελετήσει την αγορά των μεταγραφών

FIFPROΝΕΑ

Μελέτη για την ισχύουσα μεταγραφική αγορά στον αθλητισμό έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Pedro Velazquez, πληρεξούσιος διευθυντής του αθλητικού τμήματος της Ε. Επιτροπής, μίλησε για το θέμα αυτό καθώς επίσης και για άλλα ζητήματα στο Φόρουμ των Ευρωπαϊων Αθλητών, που οργανώθηκε από τις FIFPro, EU Athletes, ETUC και UNI Europa, την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες.

Πρόσφατα, η Ε. Επιτροπή υιοθέτησε μία μελέτη με τον τίτλο «Αναπτύσοντας την Ευρωπαϊκή Διάσταση στον Αθλητισμό». Είναι το πρώτο στάδιο υλοποίησης όσων αναφέρονται στο έγγραφο που εξεδόθη από την Επιτροπή στον τομέα του αθλητισμού, αμέσως μετά την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβώνας, η οποία δίνει στη ΕΕ την εντολή να υποστηρίξει, να συντονίσει και να συμπληρώσει την αθλητική πολιτική των κρατών μελών .

Στο Φόρουμ των Ευρωπαίων επαγγελματιών αθλητών ο Pedro Velazquez μίλησε γι΄ αυτό το θέμα σε συνέντευξη που έδωσε. «Το πιο κατάλληλο μήνυμα είναι για τον Κοινωνικό Διάλογο. Είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει για την εξεύρεση μιας σταθερής νομικής βάσης για τον αθλητισμό και θεωρούμε ότι υπάρχει η δυνατότητα μέσω του Κοινωνικού διαλόγου να προλάβουμε πολλά προβλήματα. Γι’ αυτό δίνουμε μεγάλη έμφαση στον Κοινωνικό Διάλογο».

Ένα άλλο θέμα μείζονος σημασίας στην συνέντευξη ήταν ότι η Ε. Επιτροπή έχει ξεκινήσει έρευνα στην υπάρχουσα αγορά μεταγραφών στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανόμενης και της  αγοράς μεταγραφών στο ποδόσφαιρο. Ο Velazquez τόνισε σχετικά: «Έχουμε μελετήσει το περιβάλλον των δραστηριοτήτων των διαμεσολαβητών. Έπρεπε να αναλάβουμε δράση και  βρήκαμε ότι υπάρχουν δραστηριότητες που πρέπει να προσεχθούν από μέρους μας».

«Μεταξύ αυτών ήταν αξιοσημείωτο, ότι το όλο περιβάλλον δημιούργησε αρκετές αμφιβολίες όπως για παράδειγμα στη διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές αλλά και σε άλλες θεμελιώδεις αρχές της αγοράς μεταγραφών με το τρόπο που λειτουργούν σήμερα.

Χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες για να κατανοήσουμε την νομιμότητα αυτού του μεταγραφικού μηχανισμού, και να μελετήσουμε εάν είναι νόμιμος. Με την παροχή διαφάνειας σε αυτό το περιβάλλον του μεταγραφικού συτήματος, θα έχουμε την δυνατότητα, με μεγαλύτερη ευκολία, να λύσουμε το θέμα των διαμεσολαβητών».

European Commission to study transfer market

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη