Ασφάλιση στους Τσέχους ποδοσφαιριστές σε περίπτωση χρεοκοπίας

FIFPROΝΕΑ

Ο Σύνδεσμος Τσέχων ποδοσφαιριστών CAFH παρέχει στους ποδοσφαιριστές μέλη του, ειδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο που δίνει παροχές στους ποδοσφαιριστές σε περίπτωση που η ομάδα δηλώσει πτώχευση.
Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της Τσεχίας χρειάζονταν ειδική προστασία, εάν η ομάδα τους δηλώσει πτώχευση. Ο νόμος περί πτώχευσης στην Τσεχία δεν καλύπτει τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, που συχνά καταλογίζονται ως ακάλυπτοι πιστωτές σε αντίθεση με τους άλλους πιστωτές που πληρώνονται πρώτοι σε τέτοιες περιπτώσεις.
Οι ποδοσφαιριστές, ολοένα και πιο συχνά, ήταν τα θύματα των ομάδων που πτώχευαν. Με αποτέλεσμα να έχουν απώλεια εισοδήματος, ειδικά όταν ο ποδοσφαιριστής με την υπογραφή του συμβολαίου του νόμιζε ότι θα παρείχε τις υπηρεσίες του για το συμφωνηθέν χρονικό διάστημα και θα αμειβόταν για αυτές, με συνέπεια να προκαλούνται πλέον  τεράστια προβλήματα επιβίωσης.
«Η απειλή της πτώχευσης για οποιαδήποτε ομάδα στην Τσεχία είναι υπαρκτή» δήλωσε ο πρόεδρός του CAFH, Karel Poborsky. «Θέτουμε την Αρχή της σταθερότητας τουλάχιστον στα δεδουλευμένα των ποδοσφαιριστών».
Η κάλυψη θα γίνεται σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία Ceskapodnikatelskapojistovna-Vienna Insurance Group και το ασφαλιστήριο θα εξασφαλίζει την καταβολή του μέγιστου μηνιαίου μισθού ύψους 800 €.
Η αποζημίωση αυτή θα πληρώνεται κάτω υπό ειδικές συνθήκες, για το μέγιστο μίας περιόδου των 9 μηνών. Το ασφαλιστήριο αυτό ανανεώνεται ετησίως με τον όρο εάν και εφόσον ο ποδοσφαιριστής είναι μέλος του Συνδέσμου ενώ και το πρώτο έτος του ασφαλιστήριου καλύπτεται από τον σύνδεσμο.
Οι ποδοσφαιριστές της Τσεχίας ζητούσαν από την αρχή της γένεσης του Συνδέσμου, να είναι ασφαλισμένοι ειδικά σε περιπτώσεις πτώχευσης. Το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο καλύπτει οικονομικά τον ποδοσφαιριστή σε περίπτωση πτώχευσης της ομάδας στην Α’ και Β’ Εθνική κατηγορία. Το ασφαλιστήριο ενεργοποιείται όταν ανακοινωθεί η επίσημη απόφαση από τις αρμόδιες πολιτικές δικαστικές Αρχές, σε σχέση με την πτώχευση.

Insurance Czech players in case of club insolvency

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη