Ο ΠΣΑΠ στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων

Ο ΠΣΑΠ συμμετείχε στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε στις 14.09.2020 μέσω τηλεδιάσκεψης, από την πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων της Βουλής των Ελλήνων, εκπροσωπούμενος από τη δικηγόρο Διονυσία Γαλάνη και εξέθεσε τις θέσεις του σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού υπό τον τίτλο: «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα, επεσήμανε την ανάγκη να συμπεριληφθούν στο εν λόγω νομοσχέδιο τροποποιήσεις συγκεκριμένων άρθρων του αθλητικού νόμου, που αφορούν σε καίρια ζητήματα εργασιακών δικαιωμάτων των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, όπως μεταξύ άλλων, η θεσμοθέτηση υποχρεωτικής παράλληλης ασφάλισης για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των αθλητών σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία και στον δημόσιο φορέα, καθώς και η άσκηση τακτικού και αποτελεσματικού οικονομικού ελέγχου των εργοδοτριών ΠΑΕ προς εξασφάλιση της διαφάνειας και εξυγίανσης του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Επιπλέον, ζητήθηκε η άμεση επικαιροποίηση και εναρμόνιση των διατάξεων του ανωτέρω νόμου με τις αντίστοιχες των κανονισμών της FIFA, σχετικά με τη διαδοχή των νεοσύστατων ΠΑΕ στο σύνολο των χρεών των υποβιβασθέντων, έναντι των εργαζομένων των τελευταίων, καθώς και με αυτές των κανονισμών της ΕΠΟ, ώστε οι διαιτητικές αποφάσεις που επιδικάζουν τις οικονομικές αξιώσεις των αθλητών να αποτελούν τίτλους εκτελεστούς κατά τον ΚΠολΔ.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη