ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Uncategorized

Προς:

– το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ε.Π.Ο.
– τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., κ. Σοφοκλή Πιλάβιο

Κύριε Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου,

Όπως και εσείς, παρακολουθούμε, εδώ και καιρό, με πολλή προσοχή όλες τις σοβαρές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Με ιδιαίτερη υπευθυνότητα και σύνεση υποχρεούμαστε, στα πλαίσια της εξασφάλισης υγιών συνθηκών διεξαγωγής ενός Πρωταθλήματος και εκτός άλλων ενεργειών μας, να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο και μέσο θεμελιώδη εργασιακά -και όχι μόνο- δικαιώματα μελών μας που, δίχως να φέρουν την οιαδήποτε ευθύνη, αναγκάζονται να αποδεχθούν μια αιφνίδια μεταβολή των αθλητικών, εργασιακών, οικονομικών, οικογενειακών και κοινωνικοασφαλιστικών δεδομένων τους. Είναι σαφές ότι αναφερόμαστε στους εξήντα (60) επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της Π.Α.Ε. «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ» και της Π.Α.Ε. «ΚΑΒΑΛΑ», οι οποίοι, στο τελείωμα της μεταγραφικής περιόδου, όχι μόνον χάνουν, αιφνιδίως και παρά τη βούλησή τους, την επαγγελματική τους ιδιότητα, αλλά αναγκάζονται, σε ιδιαίτερα χαλεπούς καιρούς, να διαπραγματευτούν και υπερασπίσουν την επαγγελματική τους συνέχεια υπό καθεστώς έντονου πανικού και πίεσης.

Αναδεικνύοντας το πρόβλημα αυτό, οφείλουμε να εκφράσουμε την ιδιαίτερη ανησυχία μας για το δυσβάσταχτο κόστος που εισπράττουν τα μέλη μας και να ζητήσουμε, εύλογα, από εσάς να μεριμνήσετε, λαμβάνοντας τις αναγκαίες αποφάσεις, για την αποκατάσταση της ζημίας που έχουν ήδη υποστεί αυτά.

Και στα πλαίσια της πολιτικής της F.I.F.A. για την προστασία των ανέργων ποδοσφαιριστών (την οποία και ενστερνίζεστε τα τελευταία έτη), αλλά και αναλογιζόμενοι όλοι τις σοβαρές ανατροπές που έχουν λάβει χώρα στο ποδόσφαιρό μας και διατηρούν σε ανεπιθύμητη, πράγματι, εκκρεμότητα την τελική διαμόρφωση όλων των επαγγελματικών κατηγοριών, φρονούμε ότι μια μετάθεση της ημερομηνίας λήξεως των μεταγραφών (31.8.2011) όλων των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών για εύλογο χρόνο (κατά την άποψή μας, έως τις 30.9.2011) είναι σκόπιμη, επιβεβλημένη και θεμιτή, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι έχετε ήδη δύο (2) φορές, τη δεύτερη μάλιστα με την έγκριση της F.I.F.A., προβεί, λόγω των γνωστών προβλημάτων, σε παράταση της αγωνιστικής περιόδου.

Με εκτίμηση

Στέλιος Γιαννακόπουλος
Πρόεδρος ΠΣΑΠ

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη