ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Π.Σ.Α.Π ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

α) Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επιλύσεως Οικονομικών Διαφορών (Π.Ε.Ε.Ο.Δ.)

Τακτικά μέλη:

Αθανάσιος Μακρυνιώτης

Δικηγόρος

Αικατερίνη Μπαλατσού

Δικηγόρος

 

Δημήτριος Ανδριόπουλος

Δικηγόρος


β) Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου

Διαιτητές:

Ευάγγελος Μάλλιος

Δικηγόρος

Ευάγγελος Γεωργακόπουλος

Δικηγόρος

 

Διονυσία Γαλάνη

Δικηγόρος

Νικολέττα Αμπελάκια

Δικηγόρος