ΕΠΑΦΕΣ

Χρήσιμα τηλέφωνα και website

• Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Τηλ.: 213132 2100
Fax: 210 8201138
www.yppo.gr


• Γενική Γραμματεία Αθλητισμού – Γ.Γ.Α.
Τηλ.: 213131 6000
www.sportsnet.gr


• Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία – Ε.Π.Ο.
Τηλ.: 210 9306000
Fax: 210 9359666
www.epo.gr


• SUPERLEAGUE ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ.: 210 6846900
Fax: 210 6857464
www.superleaguegreece.net


• FOOTBALL LEAGUE – FOOTBALL LEAGUE 2
Τηλ.: 210 3386300
Fax: 210 3807656
www.epae.org


• Π.Σ.Α.Τ.
Τηλ.: 210 3634719 – 210 3631861
Fax: 210 3635777
www.psat.gr


• Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
Τηλ.: 210 5798800
www.opap.gr


• Federation International of Football Association (FIFA)
www.fifa.com


• Union des Associations Europeennes de Football (UEFA)
Tel.: +41 (0) 848 00 2727
Fax: +41 (0) 848 01 2727
www.uefa.com


• FIFPro
Fax. 0031235546971
www.fifpro.org